Toekomst door Traditie: 125 jaar Tesselschade-Arbeid Adelt

terug naar de pagina "Boeken" Toekomst door Traditie

De Walburg Pers, 1996

Vanaf de oprichting in 1871 tot op de dag van vandaag heeft 'Tesselschade-Arbeid Adelt', de oudste landelijke vrouwenvereniging van Nederland, slechts één doel voor ogen gehad: de Nederlandse vrouw behulpzaam zijn bij haar streven naar economische zelfstandigheid.
Nog steeds vervult de vereniging een belangrijke tijd bij het ondersteunen van vrouwen. Dat doet zij op twee manieren: door kwaliteitshandwerk te verkopen (bruto omzet ongeveer een miljoen gulden per jaar) en via het verlenen van financiële steun. In 1996 bestond TAA 125 jaar en was daarmee in jaren oud, maar in haar werk nog altijd even modern als op de dag van oprichting.

Toekomst door Traditie